İMDAT Akademi'ye Hoşgeldiniz!

icon-image
adres

Osmanağa Mah. Rıhtım Cad. Yoğurtçu Şükrü Sok. No:19/1 Kadıköy, İstanbul Türkiye

icon-image
İletişim

iletisim@imdatakademi.com

teacher-image
Serpil UĞUR BAYSAL
Prof. Dr.

Prof Dr. Serpil Uğur Baysal Tıp Eğitimini(1973- 1979) ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (ÇSvH) Anabilim Dalı(AD)’nda uzmanlık eğitimini(1979- 1985) İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.  Hacettepe Tıp Fakültesi’nde girdiği sınav ile 1990 yılında doçent oldu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi’nde profesörlüğe atandı. Türkiye’de ilk kez Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (PALS) kurslarını düzenledi. 2000’li yıllarda İÜ ÇSE, Aile Sağlığı AD, Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi (KÇSEAB) ile ÇSvH AD, Sosyal Pediyatri BD’nda görevini sürdürdü. 2008- 2010 yılları arasında Aile Sağlığı AD Başkanı ve Ana- Çocuk Sağlığı (AÇS) Yüksek Lisans Programı Sorumlusu olarak da görev aldı. 2001-2004 yılları arasında İstanbul, Kağıthane’de yürütülen “Okul Temelli Sağlık Hizmet Projesi”nin koordinatörlüğünü yaptı.

2009 yılında Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakımı dallarında uzmanlık belgelerini aldı. Bu kurumda, Sosyal Pediatri BD ve Çocuk İzlem Polikliniği görevleri yanında yıl içinde dönüşümlü olarak Hasta Çocuk Servisleri (Enfeksiyon, Tetkik) ve Genel Çocuk Polikliniği’nde aylık konsültan görevi yapmıştır. Çalışmalarını Sosyal Pediatri (Koruyucu ve Toplumsal) alanında sürdürmektedir. Bu alanda özel ilgi alanları, Çocuk Sağlığının İzlemi, Kazaların/Yaralanmaların Önlenmesi ve Kontrolü, Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi, Çocuk ve Adolesan Sağlığının Geliştirilmesi ve Okul Temelli Sağlık Hizmetleri’dir.  

Bugüne kadar, pediatride lisans ve lisans üstü programlarda genel pediatri, acil pediatri, pediatrik kritik bakım, metabolizma ve beslenme, sosyal pediatri konularında dersler verdi.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği ile Sosyal Pediatri Derneği’nin kurucu üyesidir. Çocuk Vakfı’nın Danışma Kurulu üyesi, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı’nın mütevelli üyesi olarak yer almaktadır. Şubat 2016’da “Erasmus Plus Programı, Akademisyen Ders Verme Hareketliliği” kapsamında Çek Cumhuriyeti’nde görev yaptı (Charles Üniversitesi, Birinci Tıp Fakültesi, Prag). Aynı program kapsamında, 2019- 2020 döneminde Lübeck Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmaya hak kazandı.